Skip to content

Om oss

PlanetPeople, som står bakom HÅLLBART.EU, bildades 2008 med en vision om att hjälpa företag att bli socialt hållbara med fokus på arbetsmiljö.

Successivt har verksamheten utvecklats för att även inkluderar hela företagets hållbarhetsarbete.

Partners och samarbeten

Vi är speciellt glada och stolta över vårt samarbete med 3HF Response AB som står bakom ansvarsfullt.se, tjänsten vi erbjuder våra kunder för hållbarhetsrapportering, hållbara inköp och hållbara anbud.

Är du intresserad av ett samarbete? Kontakta oss gärna

SDGs_circle_ISO-26000_01 compressed

Varför skall vi jobba hållbart?

Efterfrågan på hållbara affärsmodeller som samtidigt bygger ekonomiskt och socialt värde växer hela tiden och behovet av att hitta lösningar på vår tids stora miljö- och samhälleliga utmaningar skapar nya och betydande affärsmöjligheter.

Allt fler kunder ställer allt högre krav på hållbarhet. Den svenska staten sätter vikt vid miljö och social hållbarhet vid upphandlingar. Hållbarhet har blivit en förutsättning för att konkurrera om och behålla kunder, både offentliga och privata.

Att skapa en hållbar verksamhet är egentligen ett förhållningssätt där du arbetar samtidigt med och skapar balans mellan ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Du tjänar pengar, tar hänsyn till miljö och tar ett socialt ansvar för arbetsplatsen och omvärlden. 

Övriga tjänster

På PlanetPeople arbetar vi med att hjälpa företag skapa hållbarhet i sin verksamhet. Grundläggande i vår filosofi är att utan hållbara människor finns det dåliga förutsättningar för en hållbar verksamhet. 

Vi erbjuder arbetsmiljörelaterade tjänster inom hälsa, säkerhet, uppfyllande av myndighetskrav, dokumentation och ledningssystem.

Utöver detta hjälper vi företag med hållbarhetsfrågor utifrån FN:s Globala mål för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling, Agenda 2030 och ISO 26000.