Skip to content

Enkel och säker hållbarhetsrapportering

I partnerskap med 3HF Response levereras en tjänst där du får du all hjälp och stöd som du behöver för att komma igång med din hållbarhetsrapport. Inklusive en klar och tydlig definition av hållbarhet utifrån kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Du besvarar frågor och markerar var ditt företag eller organisation befinner sig på en förhandsdefinierad skala.

Tjänsten levereras som en tjänst i molnet med ett lättarbetat användargränssnitt och med mål att alla företag skall kunna jobba enkelt med hållbarhet.

Licenskostnader för att använda tjänsten under ett år börjar på 3 000 kr exkl. moms för ett företag med 1-9 anställda. I licensen ingår alla funktioner i tjänsten och inga ytterligare kostnader tillkommer. 

Kontakta oss för en prisuppgift för ditt företag.

Så här fungerar det!

Tjänsten består bland annat av 153 frågor som är framtagna av ett team av ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. Frågorna baserar sig på ISO 9001, 14001 och 26000 samt FNs Globala mål för en hållbar utveckling.

Frågorna berör sju områden; Ledarskap, Affärsverksamhet, Medarbetare, Inre miljö, Yttre miljö, Arbetsklimat och Socialt ansvar.

Du svarar på frågorna genom självskattning på en skala med på förhand givna svarsalternativ.

Du får staplar och diagram som visar hur du ligger till på respektive fråga och inom respektive område.

Markera de frågor som du prioriterar och vill jobba extra med framöver. Följ din framgång i din egen takt. Rapporterna uppdateras automatiskt.

Vid behov justeras och anpassas frågor.

de-5-stegen_2020-768x154

Rapporter

När du har svarat på alla frågorna skapar verktyget din hållbarhetsrapport som du kan använda för att bekräfta ditt hållbarhetsarbete för dina olika intressenter eller som ett underlag för ert interna hållbarhetsarbete.

Beroende på din branch och storlek på företag anpassar verktyg antalet frågor (mellan 87 och 153). I takt med ert utvecklingsarbete kan du när som helst gå in in verktyg och justera dina svar.

Hur ser rapporterna ut?

Med tjänsten kan du skapa sex olika typer av rapporter; Hållbarhetsredovisning, Kvalitetsrapport, Miljörapport, Rapport socialt ansvar, Hållbarhetsutvecklingsrapport och Globala målen rapport.

Rapporter-svenska-980x1140

Ansvarsfullt Företag®

I tjänsten kan du välja att ha en dold eller publik profil. Väljer du en publik profil har du en sida dit du kan länka dina intressenter så att de enkelt kan få en överblick över ert hållbarhetsarbete. 

Väljer du en publik profil så kan du använda sigillet Ansvarsfull Företag®.

Sigillet kan du sedan använda i din marknadsföring, på din hemsida, ditt kontor och på dina fordon etc.

Ansvarsfullt Företag® är ett varumärke som ägs av 3HF Response AB

2021 sigill 400 px hög