Skip to content

Vi är arbetsmiljö- och hållbarhetskonsulter!

Sedan starten 2008 har PlanetPeople  hjälpt en mängd företag från många branscher att utveckla hållbara, säkra och hälsosamma arbetsplatser och företag.

HÅLLBART.EU riktar sig till dig som behöver komma igång med ditt hållbarhetsarbete eller behöver en enkel hållbarhetsrapportering, som bygger på ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 och FN:s globala mål.

För dig som har kommit lite längre i hållbarhetsarbetet erbjuder vi hållbarhetssäkra inköp och anbud samt verifikation av ISO 26000 arbete (ISO standard för hållbarhetsarbete).

Varför skall vi jobba hållbart?

  • Kraven på hållbarhet ökar från kunder, konsumenter, ägare, finansiärer, investerare, myndigheter, osv.
  • Ett aktivt hålbarhetsarbete värdesätts och är allt viktigare hos olika intressenter som exemplevis kunder och anställda.
  • Hållbara företag är lönsammare.
  • Sju av tio i Naturvårdsverkets undersökning kan tänka sig betala mer för en vara eller tjänst om man vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa klimatförändringar.
  • Klimatkrisen tvingar oss till att bli hållbara.
  • Det finns en mängd strategiska och affärsmässiga fördelar att arbeta med hållbarhet.
  • Redan nu måste alla företag med mer än 250 anställda eller med omsättning över 350 MSEK enligt lag inkludera en hållbarhetsrapport i sin årsredovisning.

Allt du behöver för att strukturera, dokumentera och utveckla företagets hållbarhetsarbete

Med ett enkelt verktyg får du all hjälp du behöver för att jobba hållbart och affärsmässigt. En tydlig definition av hållbarhet som inkluderar kvalitet, miljö och socialt ansvar. Du får en hållbarhetsrapport, en kvalitetsrapport, en miljörapport, en social hållbarhets rapport och  en rapport om de globala målen, samt en utvecklingsrapport för det interna arbetet i företaget.

Inte nog med det!

Med en egen leverantörsportal arbetar du med hållbarhetsfrågorna hela vägen och ser enkelt hur leverantörer och dotterbolag lever upp till dina satta hållbarhetsmål.

Med en anbudsportal kan du som privat inköpare eller offentlig upphandlare enkelt ställa krav på att dina anbudsgivare lämnar en hållbarhetsrapport, samtidigt som du får underlag för att jämställa anbuden.

ISO 26000

ISO 26000 är en vägledning och standard för socialt ansvarstagande och kan användas av alla organisationer oavsett storlek.

Som en standard för socialt ansvarstagande omfattar den både socialt och ekologiskt ansvarstagande liksom verksamhetsstyrning och etiskt uppförande.

Syftet med ISO 26000 är att maximera organisationens bidrag till hållbar utveckling.

Det går ännu inte att certifiera sig mot standarden i Sverige eftersom den betecknas som en vägledande standard. Däremot går det att verifiera sig.

Som ISO-revisor (impact auditor) kan vi hjälpa dig med att verifiera ert hållbarhetsarbete enligt ISO 26000.

SDGs_circle_ISO-26000_01_Compressed